ASF

 1. Specustawa o ASF
 2. Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji
 3. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2020 roku ws. ASF – DZ. URZ. WOJ. LUB 2020.2484
 6. Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2020 roku ws. ASF – DZ. URZ. WOJ. LUB 2020.2485
 7. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
 8. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 03 listopada 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
 9. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego
 10. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego
 11. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie woj. lubuskiego
 12. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego.
 13. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego
 14. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego, zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. lubuskiego z dnia 10 lutego 2021 r.