Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gorzów Wielkopolski

Selekcja

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. w celu ochrony jakości populacji jeleni postępując zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 „Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” stanowiącymi załącznik do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 582 z dnia 15 lutego 2023 roku po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie określając bardziej surowe formy i cechy poroża osobników selekcyjnych jeleni byków, postanowił uznać za nieselekcyjne osobniki w 6-10 roku życia w formie obustronnie koronnego dwunastaka z maksymalnie trzema odnogami w koronach.

  1. Zasady selekcji osobniczej obowiązujące od 17.08.2023