Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gorzów Wielkopolski

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Arkusz Oceny Prawidłowości Odstrzału
 2. Formularz danych osobowych myśliwego do legitymacji
 3. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 4. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej
 5. Instrukcja w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności koła łowieckiego ŁOW-1
 6. ŁOW-1 Roczne sprawozdanie
 7. Oferta – Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ str.1
 8. Oferta – Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ str.2
 9. Protokół z czynności gospodarczych
 10. Protokół z polowania zbiorowego
 11. RPŁ
 12. Wzór wniosku o zmianę RPŁ 2022
 13. Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania (druk dwustronny)
 14. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenie dla koła łowieckiego
 15. Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła
 16. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa dla osób i instytucji spoza PZŁ
 17. Wniosek o odznaczenie okręgowe dla osoby fizycznej
 18. Wniosek o odznaczenie okręgowe dla koła łowieckiego
 19. Wniosek o odznaczenie okręgowe dla osoby/instytucji spoza PZŁ
 20. Wniosek o odznaczenie koła łowieckiego
 21. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
 22. Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego – lista naganki i pomocników
 23. Załącznik ŁOW-1