Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gorzów Wielkopolski

Zarząd okręgowy

Wojciech Pawliszak
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Mgr inż. Wojciech Pawliszak – automatyk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej – specjalność automatyka i robotyka oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu – kierunek „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”. Ukończył studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie – kierunek „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

V-ce Prezes gorzowskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Zasady wykonywania polowania” oraz uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1992 roku, członek koła łowieckiego „Lis” w Gorzowie Wlkp., w strukturach okręgowych pełnił funkcję: członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej (w latach 2005-2010), członka Okręgowej Komisji Wyceny Trofeów (w latach 2005 – nadal), członka Okręgowej Komisji Szkoleniowej i Egzaminacyjnej (w latach 2015 – nadal). Funkcję Łowczego Okręgowego pełni od 2014 roku.

Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – zdobywca trzech srebrnych (2005, 2006, 2007) i trzech brązowych wawrzynów strzeleckich (2004, 2008, 2009). Wielokrotny reprezentant okręgu gorzowskiego na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ, dwukrotny mistrz okręgu gorzowskiego (2006, 2007).
Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Zasłużony dla gorzowskiego okręgu łowieckiego”.

Dr n. med. Piotr Gajewski – lekarz, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, specjalista chirurgii i urologii dziecięcej, konsultant ds. chirurgii dziecięcej w województwie lubuskim, wieloletni, były ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wlkp.

Dr Piotr Gajewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, autor i współautor  wielu publikacji z dziedziny chirurgii dziecięcej.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1996 roku, pełnił wiele zaszczytnych funkcji : Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Gorzowie Wlkp. (w latach 2015-2018), członka Okręgowego Sądu Łowieckiego w Gorzowie Wlkp. (w latach 2005-2015), jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ
w Gorzowie Wlkp. od 2018 roku. Pełni funkcję Rzecznika Prasowego ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. Jest członkiem koła łowieckiego „Artemida” Golin.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalem „Zasłużony dla gorzowskiego okręgu łowieckiego”.

Mgr. Piotr Nowak – nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Kultura łowiecka” oraz uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1999 roku, Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego 423 „Orzeł” w Gorzowie Wlkp., w strukturach okręgowych pełnił funkcję: Członka Okręgowej Komisji Strzeleckiej (w latach 2005-2010), jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wlkp. od 2010 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym” i „Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej”.

Mgr. Witold Marciniak – starszy specjalista ds. ochrony przyrody i GIS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Pośrednik i zarządca nieruchomości” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1997 roku, Skarbnik Koła Łowieckiego „Leśnik” w Kłodawie, w strukturach okręgowych pełni funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wlkp. od 2018 roku.

Mgr. Roman Romaniszyn – nauczyciel, absolwent Technikum Leśnego
w Starościnie oraz  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe o specjalności „Zarządzanie nieruchomościami”.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2004 roku, Prezes Koła Łowieckiego „Lis” w Gorzowie Wlkp., w strukturach okręgowych pełni funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wlkp. od 2010 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony „Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej”.