Promocja książki Włodzimierza Korsaka  w Solecznikach na Litwie

Promocja książki Włodzimierza Korsaka  w Solecznikach na Litwie

Pod koniec ubiegłego roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oddział gorzowski im. Włodzimierza Korsaka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury wspólnie wydały niepublikowane dotąd rękopisy Włodzimierza Korsaka zatytułowane Piękno w lesie dedykowane leśnikom Polskim. Autorem opracowania jest leśnik kolekcjoner, pasjonat twórczości Korsaka, Henryk Leśniak. Rękopisy były ukończone i przygotowane do wydania w roku 1935 jak donosiła gazeta wileńska, Słowo, z nieznanych przyczyn nie doszło do wydania.

W dniach 19 – 23 lutego br. autor opracowania przebywał w gościnnych Solecznikach gdzie przekazał na ręce Mera Samorządu Zdzisława Palewicza egzemplarz książki która wzbudziła ogromne zainteresowanie i została ciepło przyjęta.

W dniu 21 lutego w pięknych wnętrzach Pałacu Balińskich w Jaszunach miała miejsce prezentacja książki oraz wystawa fotografii przyrodniczych dla mieszkańców rejonu solecznickiego. Prezentację prowadziła wice Mer Beata Pietkiewicz, autor opracowania przedstawił  uczestnikom sylwetkę autora wraz z historią powstania książki. Na zakończenie zaprezentował wystawę fotografii przyrodniczych zawartych w książce. Podczas prezentacji książka została wręczona min. Zofii Kisłowskiej urodzonej w Sendkowie w Puszczy Rudnickiej gdzie znajdował się Pałacyk Myśliwski Prezydenta Ignacego Mościckiego którego inicjatorem budowy był Włodzimierz Korsak oraz Irenie Kołosowskiej i Krystynie Sławińskiej autorkom fotografii które znalazły się w książce, laureatkom Konkursu Fotograficznego Im. Włodzimierza Korsaka.

Książki Piękno w lesie zostały przekazane do  Biblioteki Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego i Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Dodatkowo gorzowska biblioteka przygotowała zestawy publikacji które również zostały przekazane placówkom. Swe książki również przekazało Wydawnictwo Mirczumet z Koszęcina. Prezentujemy fotografie z przebiegu spotkania.