Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie łowieckim 2019/2020

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie łowieckim 2019/2020

Zgodnie z art. 42d Ustawy Prawo Łowieckie odstrzał samców zwierzyny płowej oraz muflonów podlega ocenie, co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej.

W związku z powyższym Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 42d w/w ustawy powołał Komisję Oceny Prawidłowości Odstrzału pozyskanych samców jeleni byków w sezonie 2019/2020. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – przedstawiciele Nadleśnictw.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020 oraz wycena trofeów medalowych odbędzie się w Auli AWF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13 w dniu 08 marca 2020 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 – 15.00 szczegółowo określonych w harmonogramie dla poszczególnych kół łowieckich, który zostanie przesłany bezpośrednio do kół i członków komisji oceny.

Przypominamy, że przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane, kompletne (czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny.